DEONTOLOGISCHE CODE

Op 5 mei 2018 heeft de algemene vergadering van Funebra ingestemd met de invoering van de nieuwe deontologische code

Als u lid bent van Funebra of als u de naam Funebra op uw website gebruikt, bent u verplicht om op uw website de deontologische code te plaatsen die u hier kan downloaden.

Deze wettelijke vermelding wordt opgelegd door het ministerie van Financiën.

Verschillende begrafenisondernemers hebben al opmerkingen hierover gekregen bij een controle.

De handelsrechtbanken kunnen trouwens verwijzen naar de deontologische code van Funebra bij het nemen van beslissingen in het kader van geschillen tussen een begrafenisondernemer en zijn klant.

Wij raden u dan ook aan er kennis van te nemen zodat u zeker bent dat u beantwoordt aan de regels die in onze sector van kracht zijn.